Cena je to čo zaujíma každého, no nie je jednoduché povedať aká bude výsledná suma bez toho, aby sme mali bližšie
informácie o tom aký bude rozsah prác a o aké katastrálne územie sa jedná.  Cenu nie je možné stanoviť úplne paušálne
vzhľadom na rôznu zložitosť katastrálnych území a rôzne požiadavky klienta.
Aspoň orientačne Vám vieme povedať, že v prípade
spracovania podkladov k nájomným zmluvám sa cena
pohybuje približne 1,-Euro za 1 ha vyšetrenej pôdy, pričom
údaje k nájomným zmluvám budú poskytnuté v elektronickej
podobe s aktuálnosťou k určitemú dátumu. Táto cena sa, ale
vzťahuje len na prácu, ktorá súvisí so spracovaním dát. Je
potrebné si k nej ešte prirátať cenu za nákup dát z VUGK
pričom cena za jedno k.ú. sa pohybuje od 27 po 400 Eur. 
Samozrejme pokiaľ si dáta zabezpečíte sami iným spôsobom
tak zaplatíte len spomínané 1 euro za 1 ha.

Stanovenie ceny, ale bude závisieť vždy od našej dohody a je
viac menej individuálna pre každý subjekt a tiež sa odvíja od
toho či budú práce realizované jednorazovo, alebo sa
dohodneme na dlhšej spolupráci.  

Cenu za vaše k.ú. si môžete overiť kliknutím na ikonu:
dvor
martin.vozar@gmail.com
tel:  0908996875
IČO:  45249814
Adresa:
Javorinská 400/10
Nové Mesto nad Váhom
Agrigeo
Jednoduché a efektívne riešenie ....
Ak sa Vám naše služby a stránka páčia, kliknite na ikonku g+1