Agrigeo
Na trhu pôsobíme už od roku 2007 a zaoberáme sa hlavne vyšetrením vlastníckych vzťahov na plochách, ktoré náš zákazník
obhospodaruje resp. má záujem obhospodarovať, pripravením podkladov pre tvorbu nájomných zmlúv, vypracovaním zmlúv
o nájme poľnohospodárskej pôdy a zabezpečením kompletného servisu, týkajúceho sa nájomných vzťahov.
Prešetrenie vlastníckych vzťahov
Spracovanie nájomných zmlúv
Odstránenie "neúžitkov" z nájmu
Príprava podkladov k inventarizácii pre SPF
Komletná správa nájmu
Spracovanie daňových priznaní za pôdu
Analýzy
Vypracovanie evidencie pozemkov
Spracovanie nájmu podľa LPIS
Rôzne zostavy na požiadanie
Tlsč
Vieme aké problémy vznikajú v súvislosti s
nejasnými vlastníckymi a zmluvnými vzťahmi  pri
tvorbe a prenájme poľovných revírov.
Ani toto nie je pre nás nič nové a vieme vám za
priajateľnú cenu a v krátkom čase pripraviť
kompletnú analýzu vlastníctva v revíri a
pripraviť splnomocnenia, alebo nájomné zmluvy. 
Podklady zpracujeme precízne tak, aby sa do
nájmu nedostávali nepoľovné pozemky,
poprípade časti intravilánu a záhrad.
martin.vozar@gmail.com
tel:  0908996875
IČO:  45249814
Adresa:
Javorinská 400/10
Nové Mesto nad Váhom
Jednoduché a efektívne riešenie ....
Ak sa Vám naše služby a stránka páčia, kliknite na ikonku g+1
TOPlist