Tu je len pár užitočných linkov, ktoré by vás mohli zaujať.
Slovenský pozemkový fond
Pôdne mapy
Poľnohospodárska platobná agentúra
Výskumný ústav geodézie a kartografie
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Poľovné revíry, hranice
martin.vozar@gmail.com
tel:  0908996875
IČO:  45249814
Adresa:
Javorinská 400/10
Nové Mesto nad Váhom
Agrigeo
Jednoduché a efektívne riešenie ....
Ak sa Vám naše služby a stránka páčia, kliknite na ikonku g+1