Ako základ činnosťí firmy AgriGeo je prešetrenie vlastnickych vzťahov podľa katastra nehnuteľností  v rámci územia,
ktoré obhospodarujete a to či už sa jedná o hospodárske dvory, alebo veľké obhospodarované plochy. Jednoducho,
určite plochy ktoré obhospodarujete a my vám pripravíme zmluvy a prenájme poľnohospodárskych pozemkov.
Pracujeme s vysoko sofistikovaným softvérom, ktorý je
schopný pracovať s hromadnými údajmi z katastra
nehnuteľností. Tieto dokáže efektívne spracovať a z
jeho výstupov dokážeme pripraviť perfektné podklady.
Tieto analyzujeme, očistíme od prípadných chýb,
prekonzultujeme s vami a pripravíme zmluvy.  Rozsah
prác závisí len od vašej požiadavky a takže zaplatíte
len za to čo v skutočnosti potrebujete. Sme ideálnym
partnerom pre poľnohospodárske družstvá
martin.vozar@gmail.com
tel:  0908996875
IČO:  45249814
Adresa:
Javorinská 400/10
Nové Mesto nad Váhom
Agrigeo
Jednoduché a efektívne riešenie ....
Ak sa Vám naše služby a stránka páčia, kliknite na ikonku g+1